0

โปรเพิ่มความเร็วเน็ต AIS

แนะนำ MAX SPEED      5G  1วัน คุ้ม!
38 บาท
รวมภาษี : 40.66 บาท/1 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7544*115863#
 • เน็ตไม่จำกัดความเร็ว
 • ความเร็วเต็มสปีด:1GB 256MB
แนะนำ MAX SPEED 5G 7วัน คุ้ม!
155  บาท
รวมภาษี :165.85 บาท/7วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด 
 • *777*7567*115863#
 • เน็ตไม่จำกัดความเร็ว
 • ความเร็วเต็มสปีด : 7GB 
 •  
แนะนำ MAX SPEED 5G 30วัน คุ้ม!
419  บาท
รวมภาษี :448.33 บาท/30วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด 
 • *777*7576*115863#
 • เน็ตไม่จำกัดความเร็ว
 • ความเร็วเต็มสปีด : 3GB 512MB

โปรเพิ่มความเร็วเน็ต AIS
โปรสำหรับเพิ่มความเร็วเน็ต หากความเร็วเน็ตลดลงสามารถเพิ่มใช้งานได้ ตามปริมาณที่กำหนด
เพิ่มความเร็วเน็ต 2GB 1 วัน
45 บาท
รวมภาษี : 48.15 บาท / 1 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7032*115863#
 • เพิ่มเน็ต 2 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 3GB 1 วัน
49 บาท
รวมภาษี : 52.43 บาท / 1 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7028*115863#
 • เพิ่มเน็ต 3 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 1GB 3 วัน
59 บาท
รวมภาษี : 63.13 บาท / 3 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*402*115863#
 • เพิ่มเน็ต 3 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 4GB 1 วัน
69 บาท
รวมภาษี : 73.83 บาท / 1 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7033*115863#
 • เพิ่มเน็ต 4 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 3GB 3 วัน
79 บาท
รวมภาษี : 84.53 บาท / 3 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7038*115863#
 • เพิ่มเน็ต 3 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 2GB 5 วัน
99 บาท
รวมภาษี : 105.93 บาท / 5 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7029*115863#
 • เพิ่มเน็ต 3 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 1GB 7 วัน
99 บาท
รวมภาษี : 105.93 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*746*115863#
 • เพิ่มเน็ต 1 GB
 • ความเร็ว42Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
 
หากต้องการสมัครโปรอื่นๆ
คลิก

                                                                  
หากสมัครโปรเน็ต AIS ไม่ผ่าน
ให้ทำการตรวจสอบดังนี้
 • ตรวจสอบยอดเงินว่าเพียงพอต่อการสมัครโปรเน็ตหรือไม่ เช่น โปรเน็ตราคา 100 บาท ต้องมียอดเงิน 107 บาท คือราคารวมภาษีแล้ว 7%
 • ยกเลิกโปรเน็ต AIS เดิมก่อน โดยกด *777  เลือกเมนูยกเลิกแพ็จเกจเสริม แล้วจึงทำการสมัครใหม่