0

โปรเพิ่มความเร็วเน็ต AIS

อัพเดทตุลาคม/2565
แนะนำ MAX SPEED 5G 3วัน คุ้ม!
84  บาท
รวมภาษี :89.88 บาท / 3 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด 
 • *777*7556*115863#
 • เน็ตไม่จำกัดความเร็ว
 • ความเร็วเต็มสปีด : 3GB 512MB
 •  
แนะนำ MAX SPEED 5G 7วัน คุ้ม!
155  บาท
รวมภาษี :165.85 บาท/7วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด 
 • *777*7567*115863#
 • เน็ตไม่จำกัดความเร็ว
 • ความเร็วเต็มสปีด : 7GB 
 •  
แนะนำ MAX SPEED 5G 30วัน คุ้ม!
209  บาท
รวมภาษี:223.63 บาท/30วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7574*115863#
 • เน็ตไม่จำกัดความเร็ว
 • ความเร็วเต็มสปีด:1GB 256MB
 • FUP : -
 
Internet
Package  
5G คุ้ม!
259  บาท
รวมภาษี :277.13 บาท/30วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7575*115863#
 • เน็ตไม่จำกัดความเร็ว
 • ความเร็วเต็มสปีด:2GB 512MB
 • FUP : -
Internet
Package 
5G  NEW!
419  บาท
รวมภาษี :448.33 บาท/30วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด 
 • *777*7576*115863#
 • เน็ตไม่จำกัดความเร็ว
 • ความเร็วเต็มสปีด : 3GB 512MB
 • FUP : -
Internet
Package 
5G  NEW!
505  บาท
รวมภาษี :540.35 บาท/30วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7577*115863#
 • เน็ตไม่จำกัดความเร็ว
 • ความเร็วเต็มสปีด:7GB 
 • FUP : -

โปรเพิ่มความเร็วเน็ต AIS
โปรสำหรับเพิ่มความเร็วเน็ต หากความเร็วเน็ตลดลงสามารถเพิ่มใช้งานได้ ตามปริมาณที่กำหนด
เพิ่มความเร็วเน็ต 2GB 256MB  5G คุ้ม!
46.7 บาท
รวมภาษี : 50 บาท / 1 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7032*115863#
 • เพิ่มเน็ต 2 GB 256MB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 3GB 512MB 5G คุ้ม! 
52 บาท
รวมภาษี : 55.64 บาท / 1 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7028*115863#
 • เพิ่มเน็ต 3 GB 512MB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 1GB 3 วัน
 
59 บาท
รวมภาษี : 63.13 บาท / 3 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*402*115863#
 • เพิ่มเน็ต 3 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 4GB 1 วัน
69 บาท
รวมภาษี : 73.83 บาท / 1 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7033*115863#
 • เพิ่มเน็ต 4 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 3GB 3 วัน
79 บาท
รวมภาษี : 84.53 บาท / 3 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7038*115863#
 • เพิ่มเน็ต 3 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 2GB 5 วัน
99 บาท
รวมภาษี : 105.93 บาท / 5 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*7029*115863#
 • เพิ่มเน็ต 3 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 1GB 7 วัน
99 บาท
รวมภาษี : 105.93 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด
 • *777*746*115863#
 • เพิ่มเน็ต 1 GB
 • ความเร็ว42Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
 
หากต้องการสมัครโปรอื่นๆ
คลิก

                                                                  
หากสมัครโปรเน็ต AIS ไม่ผ่าน
ให้ทำการตรวจสอบดังนี้
 • ตรวจสอบยอดเงินว่าเพียงพอต่อการสมัครโปรเน็ตหรือไม่ เช่น โปรเน็ตราคา 100 บาท ต้องมียอดเงิน 107 บาท คือราคารวมภาษีแล้ว 7%
 • ยกเลิกโปรเน็ต AIS เดิมก่อน โดยกด *777  เลือกเมนูยกเลิกแพ็จเกจเสริม แล้วจึงทำการสมัครใหม่