0

โปรเน็ตไม่ลดสปีด TRUE MOVE H 
โปรเน็ตไม่ลดสปีดรายสัปดาห์
โปรเน็ต TRUE ไม่ลดสปีด ความเร็ว 512Kbps - 10Mbps 
อัพเดท
สิงหาคม/2563
Speed 10 Mbps
330  บาท
รวมภาษี  353.10 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3718*17407608#
 • 10Mbps:ไม่ลดสปีด
 • เน็ตไม่จำกัด:ตลอดการใช้งาน
 •  
Speed 10 Mbps
330  บาท
รวมภาษี  353.10 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8332*17407608#
 • ความเร็ว10Mbps :14GB
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • FUP : 128Kbps
Speed 6 Mbps
270  บาท
รวมภาษี : 288.9 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3717*17407608#
 • 6Mbps:ไม่ลดสปีด
 • เน็ตไม่จำกัด:ตลอดการใช้งาน
 •  
Speed 6 Mbps
270  บาท
รวมภาษี : 288.9 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8329*17407608#
 • ความเร็ว6Mbps:9GB
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • FUP : 128Kbps
Speed 4 Mbps
220  บาท
รวมภาษี  235.40 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3716*17407608#
 • 4Mbps:ไม่ลดสปีด
 • เน็ตไม่จำกัด:ตลอดการใช้งาน
 •  
Speed 4 Mbps
220  บาท
รวมภาษี  235.40 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8326*17407608#
 • ความเร็ว4Mbps:7GB
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • FUP : 128Kbps
 
Speed 2 Mbps
150  บาท
รวมภาษี : 160.50 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3715*17407608#
 • 2Mbps:ไม่ลดสปีด
 • เน็ตไม่จำกัด:ตลอดการใช้งาน
 •  
Speed 2 Mbps
150  บาท
รวมภาษี : 160.50 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8337*17407608#
 • ความเร็ว2Mbps:4.5GB
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • FUP : 128Kbps
 
Speed 1 Mbps
120  บาท
รวมภาษี : 128.40 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3714*17407608#
 • 1Mbps:ไม่ลดสปีด
 • เน็ตไม่จำกัด:ตลอดการใช้งาน
 •  
Speed 1 Mbps
120  บาท
รวมภาษี : 128.40 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8323*17407608#
 • ความเร็ว1Mbps:4.5GB
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • FUP : 128Kbps
 
Speed 512 Kbps
89  บาท
รวมภาษี : 95.23 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3713*17407608#
 • 512Kbps:ไม่ลดสปีด
 • เน็ตไม่จำกัด:ตลอดการใช้งาน
 •  
Speed 512 Kbps
89  บาท
รวมภาษี : 95.23 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8320*17407608#
 • ความเร็ว512Kbps:2.5GB
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • FUP : 128Kbps
 
โปรเน็ตไม่ลดสปีดรายเดือน
โปรเน็ต TRUE ไม่ลดสปีด ความเร็ว 512Kbps - 10Mbps 
อัพเดท 
สิงหาคม/2563
Speed 6 Mbps
850  บาท
รวมภาษี : 909.5 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3723*17407608#
 • 6Mbps:ไม่ลดสปีด
 • เน็ตไม่จำกัด:ตลอดการใช้งาน
 •  
Speed 6 Mbps
850  บาท
รวมภาษี : 909.5 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8330*17407608#
 • ความเร็ว6Mbps:25GB
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • FUP : 128Kbps
Speed 4 Mbps
650  บาท
รวมภาษี : 695.5 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3722*17407608#
 • 4Mbps:ไม่ลดสปีด
 • เน็ตไม่จำกัด:ตลอดการใช้งาน
 •  
Speed 4 Mbps
650  บาท
รวมภาษี : 695.5 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8327*17407608#
 • ความเร็ว4Mbps:20GB
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • FUP : 128Kbps
Speed 2 Mbps
450  บาท
รวมภาษี : 481.50 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3721*17407608#
 • 2Mbps:ไม่ลดสปีด
 • เน็ตไม่จำกัด:ตลอดการใช้งาน
 •  
Speed 2 Mbps
450  บาท
รวมภาษี : 481.50 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8338*17407608#
 • ความเร็ว2Mbps:12.5GB
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • FUP : 128Kbps
Speed 1 Mbps
350  บาท
รวมภาษี : 374.5 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3720*17407608#
 • 1Mbps:ไม่ลดสปีด
 • เน็ตไม่จำกัด:ตลอดการใช้งาน
 •  
Speed 1 Mbps
350  บาท
รวมภาษี : 374.5 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8324*17407608#
 • ความเร็ว1Mbps:7.5GB
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • FUP : 128Kbps
Speed 512 Kbps
300  บาท
รวมภาษี : 321 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3719*17407608#
 • 1Mbps:ไม่ลดสปีด
 • เน็ตไม่จำกัด:ตลอดการใช้งาน
 •  
Speed 512 Kbps
300  บาท
รวมภาษี : 321 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8321*17407608#
 • ความเร็ว512Mbps:7.5GB
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • FUP : 128Kbps

 
หากสมัครโปรเน็ตไม่ผ่าน
ให้ทำการตรวจสอบดังนี้
 • ตรวจสอบยอดเงินว่าเพียงพอต่อการสมัครโปรเน็ตหรือไม่ เช่น โปรเน็ตราคา 100 บาท ต้องมียอดเงิน 107 บาท คือราคารวมภาษีแล้ว 7%