0

รวมโปรโมชั่น TRUE MOVE H

อัพเดท สิงหาคม/2563
โปรเน็ตไม่ลดสปีด
โปรเน็ต ทรู ไม่ลดสปีด ความเร็ว 512Kbps, 1Mbps, 4Mbps ตลอดอายุการใช้งาน
Speed 512 Kbps
22 บาท
รวมภาษี : 23.54 บาท / 24 ชั่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1965*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 512 Kbps
Speed 1 Mbps
29 บาท
รวมภาษี : 31.03 บาท / 24 ชั่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1736*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 1 Mbps
Speed 4 Mbps
32 บาท
รวมภาษี : 34.24 บาท / 24 ชั่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8910*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 4 Mbps
Speed 6 Mbps
45 บาท
รวมภาษี : 48.15 บาท / 24 ชั่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1744*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 6 Mbps
Speed 512 Kbps
89 บาท
รวมภาษี : 95.23 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8934*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 512Kbps
Speed 1 Mbps
120 บาท
รวมภาษี : 128.4 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1973*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 1Mbps
Speed 4 Mbps
220 บาท
รวมภาษี : 235.4 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1975*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 4Mbps
Speed 6 Mbps
270 บาท
รวมภาษี : 288.9 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1745*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 6Mbps
Speed 512 Kbps
300 บาท
รวมภาษี : 321 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1999*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 512Kbps
Speed 1 Mbps
350 บาท
รวมภาษี : 374.5 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1974*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 1Mbps
Speed 4 Mbps
650 บาท
รวมภาษี : 695.5 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1704*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 4Mbps
Speed 6 Mbps
850 บาท
รวมภาษี : 909.5 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1746*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 6Mbps
 
Speed 10 Mbps ใหม่มาแรง!!!
55 บาท
รวมภาษี  58.85 บาท / 24 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1796*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 4Mbps : ตลอด
โปรเน็ตไม่ลดสปีด+โทรฟรี
โปรเน็ต ทรู ไม่ลดสปีด+โทรฟรีสุดคุ้ม ความเร็ว 512Kbps, 1Mbps, 4Mbps ตลอดอายุการใช้งาน
Speed 512 Kbps+โทรฟรี
29 บาท
รวมภาษี : 31.03 บาท / 24 ชั่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8999*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • wifi : ไม่จำกัด
 • โทรฟรีในเครือข่าย : 60นาที/ครั้ง
Speed 512 Kbps+โทรฟรี
129 บาท
รวมภาษี : 138.03 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1980*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • wifi : ไม่จำกัด
 • โทรฟรีในเครือข่าย : 60นาที/ครั้ง
Speed 1 Mbps+โทรฟรี
500 บาท
รวมภาษี : 535.14 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1991*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • wifi : ไม่จำกัด
 • โทรฟรีในเครือข่าย : 60นาที/ครั้ง
Speed 4 Mbps+โทรฟรี
650 บาท
รวมภาษี : 695.5 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1993*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • wifi : ไม่จำกัด
 • โทรฟรีในเครือข่าย : 60นาที/ครั้ง 

โปรเน็ตแรงต่อเนื่อง 3G/4G
โปรเน็ต สำหรับคนชอบออนไลน์แบบไม่จำกัดความเร็ว 3G/4G แรงได้ไม่มีหยุด
โปรเน็ตแรงต่อเนื่อง 3G
19 บาท
รวมภาษี : 20.33 บาท / 24 ชั่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8993*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • ความเร็ว 42Mbps : 200MB
 • FUP : 64Kbps
 • wifi : ไม่จำกัด
โปรเน็ตแรงต่อเนื่อง 4G
79 บาท
รวมภาษี : 84.53 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1913*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • ความเร็ว 300Mbps : 500MB
 • FUP : 128Kbps
 • wifi : ไม่จำกัด
โปรเน็ตแรงต่อเนื่อง 3G
199 บาท
รวมภาษี : 105.93 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8987*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • ความเร็ว 42Mbps : 1.5GB
 • FUP : 128Kbps
 • wifi : ไม่จำกัด
โปรเน็ตแรงต่อเนื่อง 4G
199 บาท
รวมภาษี : 105.93 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8816*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • ความเร็ว 300Mbps : 1.5GB
 • FUP : 128Kbps
 • wifi : ไม่จำกัด
 • (ต่ออายุอัตโนมัติ)
โปรเน็ตแรงต่อเนื่อง 4G
399 บาท
รวมภาษี : 426.93 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8818*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • ความเร็ว 300Mbps : 4GB
 • FUP : 128Kbps
 • wifi : ไม่จำกัด
 • (ต่ออายุอัตโนมัติ)
โปรเน็ตแรงต่อเนื่อง 4G
799 บาท
รวมภาษี : 854.93 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8820*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • ความเร็ว 100Mbps : 12 GB
 • FUP : 384Kbps
 • wifi : ไม่จำกัด
 • (ต่ออายุอัตโนมัติ)
โปรเน็ตแรงต่อเนื่อง 3G
199 บาท
รวมภาษี : 105.93 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1801*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • ความเร็ว 42Mbps : 1GB
 • FUP : 128Kbps
 • wifi : ไม่จำกัด
 • (ต่ออายุอัตโนมัติ)
โปรเน็ตแรงต่อเนื่อง 3G
299 บาท
รวมภาษี : 319.93 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1329*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • ความเร็ว 42Mbps : 1.5GB
 • FUP : 128Kbps
 • wifi : ไม่จำกัด
 • (ต่ออายุอัตโนมัติ)
โปรเน็ตแรงต่อเนื่อง 3G
699 บาท
รวมภาษี : 747.93 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1369*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด 
 • ความเร็ว 42Mbps : 6GB
 • FUP : 384Kbps
 • wifi : ไม่จำกัด
 • (ต่ออายุอัตโนมัติ)
เน็ตตามปริมาณ 3G/4G
สมัครซ้ำได้ตลอด
เน็ต 100MB 1วัน
9 บาท
รวมภาษี : 9.63 บาท / 24 ช่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3301*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 42Mbps : 100MB
 • สมัครซ้ำได้
เน็ต 200MB 1วัน
15 บาท
รวมภาษี : 16.05 บาท / 24 ช่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3306*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 42Mbps : 200MB
 • สมัครซ้ำได้
เน็ต 1.5GB 1วัน
39 บาท
รวมภาษี : 41.73 บาท / 24 ช่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1924*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 300Mbps : 1.5GB
 • สมัครซ้ำได้(สำหรับซิม4G)
เน็ต 400MB 7วัน
59 บาท
รวมภาษี : 63.13 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3307*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 42Mbps : 400MB
 • สมัครซ้ำได้
เน็ต 2GB 7วัน
99 บาท
รวมภาษี : 105.93 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1926*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 300Mbps : 2GB
 • สมัครซ้ำได้(สำหรับซิม4G)
เน็ต 8GB 7วัน
149 บาท
รวมภาษี : 159.43 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*1705*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 42Mbps : 8GB
 • สมัครซ้ำได้
เน็ต 1.5 30วัน
199 บาท
รวมภาษี : 212.93 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8982*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 42Mbps : 1.5
 • สมัครซ้ำได้
 


 

โปรเพิ่มความเร็วเน็ต
โปรเน็ตทรู สำหรับเพิ่มความเร็วเน็ต หากความเร็วเน็ตลดลงสามารถเพิ่มใช้งานได้ ตามปริมาณที่กำหนด
เพิ่มความเร็วเน็ต 1GB 1 วัน
29 บาท
รวมภาษี : 31.03 บาท / 24 ชั่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8997*17407608#
 • เพิ่มเน็ต 1 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 500MB 7 วัน
59 บาท
รวมภาษี : 63.13 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8923*17407608#
 • เพิ่มเน็ต 500 MB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 1GB 15 วัน
99 บาท
รวมภาษี : 105.93 บาท / 15 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8925*17407608#
 • เพิ่มเน็ต 1 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 1GB 30 วัน
150 บาท
รวมภาษี : 160.50 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8903*17407608#
 • เพิ่มเน็ต 1 GB
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
เพิ่มความเร็วเน็ต 5GB 30 วัน
199 บาท
รวมภาษี : 212.93 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8813*17407608#
 • เพิ่มเน็ต 5 GB (่ต่ออายุอัตโนมัติ)
 • ความเร็ว 42 Mbps : ตลอด
 • FUP : ตามโปรโมชั่นเดิม
 
เซฟ เซฟ 512 Kbps
โปรเน็ตทรู 3G ราคาเบาๆ
เซฟ เซฟ 300MB 1วัน
15 บาท
รวมภาษี : 16.05 บาท / 24 ชั่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8951*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512Kbps : 300MB
 • FUP : 64Kbps
เซฟ เซฟ 1.5GB 7วัน
79 บาท
รวมภาษี : 84.53 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8952*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512Kbps : 1.5GB
 • FUP : 64Kbps
เซฟ เซฟ 4GB 30วัน
199 บาท
รวมภาษี : 212.93 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8976*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด
 • ความเร็ว 512Kbps : 4GB
 • FUP : 64Kbps
 
Super save ไม่อั้น x4
สนุกได้ไม่อั้นทั้งโทร เน็ตและ WIFI  ฟรี SMS
 
ไม่อั้น 19 บาท 1วัน
19 บาท
รวมภาษี : 20.33 บาท / 24 ชั่วโมง
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8701*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 384Kbps : ตลอด
 • โทรฟรี ในเครือข่าย 5ทุ่ม - 5โมงย็น
 • ฟรี SMS 10 ข้อความ
 • WIFI ไม่จำกัด
ไม่อั้น 99 บาท 7วัน
99 บาท
รวมภาษี : 105.93 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*8702*17407608#
 • เน็ตไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
 • ความเร็ว 384Kbps : ตลอด
 • โทรฟรี ในเครือข่าย 5ทุ่ม - 5โมงย็น
 • ฟรี SMS 50 ข้อความ
 • WIFI ไม่จำกัด

 

*โทรในเครือข่ายต่อเนื่อง 60 นาที/ครั้ง นาทีที่ 61 เป็นต้นไปคิดเป็นวินาทีละ 0.0178 บาท
*ค่าบริการ SMS ส่วนเกิน 2บาท/SMS
 
โปร WIFI ไม่อั้น
ครอบคลุมกว่า 100,000 จุด ทั่วประเทศ
WIFI 39 บาท 1วัน
39 บาท
รวมภาษี : 41.73 บาท / 1 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*82*17407608#
 • WIFI ไม่จำกัด
 • ความเร็ว 200Mbps
 •  
WIFI 59 บาท 7วัน
59 บาท
รวมภาษี : 63.13 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*84*17407608#
 • WIFI ไม่จำกัด
 • ความเร็ว 200Mbps
 • ต่ออายุอัติโนมัติ
WIFI 100 บาท 30วัน
100 บาท
รวมภาษี : 107 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*83*17407608#
 • WIFI ไม่จำกัด
 • ความเร็ว 200Mbps
 • ต่ออายุอัติโนมัติ
 
โปรเน้นโทร
โปรเน้นโทรทุกเครือข่าย
โทรทุกเครือข่าย 15 นาที 1วัน
7 บาท
รวมภาษี : 7.49 บาท / 1 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3132*17407608#
 • โทรทุกเครือข่าย
 • 15 นาที
 • ใช้งานได้ 1 วัน
โทรทุกเครือข่าย 100 นาที 5วัน
45 บาท
รวมภาษี : 48.15 บาท / 5 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*3131*17407608#
 • โทรทุกเครือข่าย
 • 100 นาที
 • ใช้งานได้ 5 วัน
โทรทุกเครือข่าย 200 นาที 30วัน
90 บาท
รวมภาษี : 96.30 บาท / 30 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*2110*17407608#
 • โทรทุกเครือข่าย
 • 200 นาที (ต่ออายุอัตโนมัติ)
 • ใช้งานได้ 30 วัน
*ตรวจสอบนาทีคงเหลือกด *510*11# โทรออก (ฟรี)
 
โปรเน้นโทร
โปรเน้นโทรในเครือข่าย ไม่อั้น
 
โทรในเครือข่ายต่อเนื่อง 7วัน
85 บาท
รวมภาษี : 90.95 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*4806*17407608#
 • โทรในเครือข่ายต่อเนื่อง
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้งานได้ 7 วัน
 • (ต่ออายุอัตโนมัติ)
โทรในเครือข่าย 7วัน
59 บาท
รวมภาษี : 63.13 บาท / 7 วัน
สมัครเลย

วิธีสมัคร
 • กด *900*4803*17407608#
 • โทรในเครือข่าย
 • 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น
 • ใช้งานได้ 7 วัน
 • (ต่ออายุอัตโนมัติ) *โทรเบอร์ทรูมูฟ เอช ได้ฟรี 60 นาที/ครั้ง (ตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 75 สตางค์)